TOIMINTA - AJATUS
 

Toiminta-ajatuksemme on tarjota päivähoitoa turvallisessa ja kodinomaisessa ympäristössä, jonka luovat pysyvät ja tutut aikuiset sekä pieni lapsiryhmä. Lapsilähtöisyys on arjen avainsana päiväkodissamme. Tällä tarkoitamme nimenomaan lasta kunnioittavaa asennetta. Jokainen lapsi saa olla oma itsensä ja meidän tulee häntä sellaisena arvostaa. Annamme tilaa mielipiteiden ilmaisuun, sekä rohkaisemme lasta kyseenalaistamaan valmiiksi tarjottua tietoa.

Päiväkotimme pienimmätkin saavat olla rauhassa pieniä, heidän ei tarvitse kulkea isompien ehdoilla. Lapsia sylitetään ja halitaan. Pyritään kiireettömään arkeen. Iloitaan pienistäkin opituista asioista ja kiukuttelukin nähdään osana kasvamista. Jokaiselle lapselle tulee olla aikaa ja jokaista tulee kuunnella. Päiväkodin tulee olla paikka, jossa sekä lasten että aikuisten on hyvä olla.